EBRU URAL ÖZKAN

Ural Özkan, Gama’nın İK stratejisini karşılıklı güven ve etik değerlerin ön planda olduğu şirket kültürüyle açıklıyor. Her biri farklı sektörlerde faaliyet gösteren GAMA şirketlerinin büyüme hedefleri ve stratejilerini destekleyecek esnek İK politikalarının mevcut olduğunun altını çiziyor. Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artıracak ortam yaratmaya, çalışanların gelişimine yatırım yapmaya, bu ortamın korunup geliştirilmesi için gerekli politikaları ve teknik bilgiyi oluşturmaya odaklı. Özkan, İK politikasının temelinde şirketi nitelikli personel açısından çekici kılmak ve nitelikli personeli korumak olduğunu söylüyor.