CAVİDAN ÖZDEMİR

Özdemir, Adidas’ın İK stratejisini eşitlikçi, çeşitliliğe önem veren, doğru yeteneği  şirkete kazandırmayı hedefleyen ve 2020 stratejik iş planını destekleyen uygulamalar olarak tanımlıyor. Geleceğin liderlerini seçerken kişinin şirket kültürüne uyumu, ekip çalışması ve ekiplerarası işbirliğine yatkınlık ve kendine güven kriterlerini dikkate alıyor. Adidas’ta “Ekiplerarası İşbirliği” projesiyle aksiyonlar gerçekleştirdi. “Genç  Liderleri Yetiştirme” projesiyle de 2020 iş planlarında şirketi geleceğe taşıyacak yetkinliklerin geliştirilmesine liderlik etti. Özdemir, şirketlerin icra kurullarında İK liderlerinin sayısının artması gerektiğine inanıyor. Yürüyüş yapıyor ve bisiklete biniyor.