H.Canan Sümer

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Canan Sümer, doktorasını 1996 yılında Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Kansas State Üniversitesi’nden almıştır. Temel araştırma konuları arasında, personel seçme test ve tekniklerinin geliştirilmesi, ölçme değerlendirme merkezi (“Assessment Centers”) uygulamalarının geliştirilmesi, kişilik değerlendirmesi, performans yönetimi ve kültür ve toplumsal cinsiyet bağlamında liderlik yer almaktadır.

Ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda basılmış çok sayıda eseri bulunan Canan Sümer, aynı şekilde birçok derginin yayın kurulunda yer almaktadır. Türk Psikologlar Derneği’nin ve Society for Industrial and Organizational Psychology’nin üyesi olan Sümer, uzun yıllar Avrupa Psikolog Dernekleri Federasyonu’nun (EFPA) Ölçme Değerlendirme Kurulu’nda ülke temsilcisi olarak çalışmıştır. Halen yürütmekte olduğu görevleri arasında Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu Başkanlığı, ODTÜ İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığı, ODTÜ İnsan Kaynakları Sertifika Programı Koordinatörlüğü bulunmaktadır. 

Farklı kamu ve özel sektör kurumlarında seçme ve performans yönetimi konularında danışmanlık yapan Sümer’in uzmanlaştığı bir diğer konu, Ölçme Değerlendirme Merkezi geliştirme çalışmalarıdır. Kendisi, askeri personel seçimi ve performans yönetimi konularında TSK’da yürütülen kapsamlı üç projenin yürütücülüğünü yapmıştır ve hali hazırda TÜBİTAK tarafından da desteklenmiş olan ve üretim sektöründe personel seçiminde kullanılacak olan kompüterize seçme araçlarının geliştirilmesini kapsayan bir projenin akademik koordinatörlüğünü yürütmektedir.